AQUATECH — 室內永生生態養殖系統(SUNNY LEE, KA WAI CHUM, HIN HANG SIN, SHING CHIU LAW)
TECHSTYLE 食品科技特別獎 / 2020
AQUATECH — 室內永生生態養殖系統(SUNNY LEE, KA WAI CHUM, HIN HANG SIN, SHING CHIU LAW)
獲獎年份

2020

獎項

Techstyle 食品科技特別獎

就讀

嶺南大學、香港中文大學、華南理工大學、香港專業教育學院

室內永生生態養殖系統 AquaTech 是一個室內的閉環水生態環境,用作生產低污染的可持續室內水生產品、水果及草本植物。