Fabrica X 限定店
塑膠循環:轉廢為寶 @AIRSIDE
30
Nov
2023
08
Apr
2024
活動完結
詳情
日期

2023年11月30日 至 2024年4月8日

時間

每日 11:00 – 21:00

地點

啟德 AIRSIDE B1層 B111舖

如果有一日你去到沙灘,發現海面竟然佈滿塑膠,你會有咩感受?為咗令更多公眾關注藏喺海面之下,數百萬噸影響環境同人類健康嘅塑膠垃圾,我哋將 Fabrica X「塑膠循環:轉廢為寶」限定店,由南豐紗廠移施至啟德 AIRSIDE 世界之約生活研習所。

在店內,你可以發掘點樣做到百分百回收塑膠,而非單單放在回收箱後最終去咗堆填區。現場更設有收集一號至五號塑膠的回收箱,以及海洋塑膠裝置藝術,讓你了解點樣重複使用塑膠廢物,創造循環經濟!

你更加可以透過工作坊,體驗用小型回收機,將海洋塑膠廢料轉化成日常用品,例如陀螺、杯墊,甚至係聖誕樹吊飾等等。

01
精選
可持續品牌

Fabrica X 以海洋塑膠垃圾和塑膠回收為主題,精選一系列前衛的可持續品牌。這些品牌提倡以循環再造的垃圾或海洋塑膠作為原料,製造衣櫃裏各式各樣的永續單品。

/
成立年份
總部
階段
Funding stage
重要里程碑
Job openings
Key investors
Read their success story
02
工作坊
AIRSIDE, Hong Kong
塑膠循環回收工作坊
23
Dec
2023
25
Feb
2024
立即報名